Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení


Důležité upozornění!

Národní sportovní agentura připravuje nové uživatelské rozhraní Rejstříku sportu, což si na nezbytně nutnou dobu vyžádá technickou odstávku. Technická odstávka Rejstříku sportu bude zahájena v pátek 9. října 2020 v 00:00 hod. a její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 15. října 2020. Během této technické odstávky bude přístup uživatelů omezen pouze na veřejnou část Rejstříku, a to bez možnosti zápisu údajů.

Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo a pokračovat v zapisování údajů o sportovcích a trenérech v uživatelsky přívětivějším prostředí. Společně s převodem Rejstříku sportu do nového uživatelského rozhraní budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení, všichni uživatelé budou moci navázat na předchozí zápisy v zcela totožném rozsahu, jako před technickou odstávkou. Po spuštění nového uživatelského rozhraní Rejstříku sportu bude vyhodnocen průběh migrace dat a v případě potřeby je Národní sportovní agentura připravena upravit lhůtu pro podávání žádostí do výzvy MŮJ KLUB 2021.


Dobrý den,

vítejte na stránkách internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Tato aplikace slouží k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace.

Neveřejná část Rejstříku obsahuje veřejně nepřístupné informace. Do této části mají přístup uživatelé na základě přihlášení do systému prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla. V této části internetové aplikace si může uživatel prohlížet a stahovat jím zapsané údaje. Návod pro práci s Rejstříkem naleznete v sekci dokumentace v zápatí internetové aplikace v podrobném manuálu. Manuál detailně popisuje krok po kroku postup, jak užívat a pracovat s internetovou aplikací.